SwIT

Czego szukamy?

Oferta Świętokrzyskiego Inkubatora Technologii S.A. koncentruje się na dwóch podstawowych obszarach:

  •        inwestycje kapitałowe (do 200.000 EUR w pojedynczy projekt),
  •        zapewnienie infrastruktury (w tym technologicznej i biurowej).

Zgodnie z umową Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. uzyskał dofinansowanie w kwocie 9.889.000 (dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na działalność Świętokrzyskiego Inkubatora Technologii S.A. jako inkubatora przedsiębiorczości.

Pozyskane środki mogą być przeznaczone na inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, głównie z takich branż jak:

  • medycyna,
  • chemia,
  • biotechnologia ,
  • odnawialne źródła energii,
  • ochrona środowiska,
  • fizyka,
  • inżynieria materiałowa.

Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. zgodnie ze strategią inwestycyjną, nie inwestuje środków w szeroko rozumianą branżę ICT. Nie oznacza to jednak, iż zamykamy się na innowacyjne pomysły z innych sektorów gospodarki.

Jeżeli jesteś zainteresowany wsparciem, zgłoś swój projekt za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, a po wstępnej analizie pomożemy przygotować Twój projekt do komercjalizacji.