SwIT

Zakończenie naboru wniosków na projekty finansowane z POIG 3.1.

21.12.2015
Zarząd Świętokrzyskiego Inkubatora Technologii informuje, że nabór wniosków na projekty finansowane z POIG 3.1. został zakończony.

Zarząd Świętokrzyskiego Inkubatora Technologii informuje, że nabór wniosków na projekty finansowane z POIG 3.1. został zakończony.