SwIT

SEAQAR

Rok inwestycji 2015
Branża Przemysł
Kraj

Projekt SEAQAR zakłada powołanie spółki, której przedmiotem działalności będzie wytwarzanie oraz sprzedaż kompletnego systemu monitorująco – rejestrującego dla jednostek pływających o napędzie żaglowym, silnikowym lub mieszanym, wykorzystywanych w żegludze rekreacyjnej oraz świadczenie usługi monitoringu stanu technicznego, jak również położenia geograficznego jednostki.

SwIT S.A. posiada 39,5 proc. udziałów w spółce.