SwIT

Podstawowe informacje

Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. rozpoczął działalność w 2008 r., początkowo jako fundusz venture capital pod nazwą Gekko Capital Managemet S.A.

Zgromadzone przez Spółkę doświadczenie, wynikające z poszukiwania okazji inwestycyjnych doprowadziło nas do wniosku, iż duży i niewykorzystany potencjał biznesowy leży w dokonywaniu inwestycji w innowacyjne projekty, których autorom zapewni się wcześniej: informacje, wiedzę oraz środki dla komercjalizacji ich pomysłów. Zaowocowało to przekształceniem Gekko Capital Management S.A. w Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A.

Przedmiotem dotychczasowych inwestycji Inkubatora były przede wszystkim spółki niepubliczne. Jednocześnie ŚwIT uczestniczył w wielu projektach pełniąc funkcję doradczą, przy czym niejednokrotnie były to przedsięwzięcia wysoce innowacyjne, często łączące naukę i biznes.

Od samego początku działalność podmiotu skupia się na dostarczaniu małym i średnim przedsiębiorstwom niezbędnych dla ich dalszego rozwoju: kapitału oraz know-how z zakresu zarządzania. W trakcie pięcioletniej działalności, dzięki dokonanym inwestycjom i świadczonym usługom, ŚwIT stworzył silne relacje z funduszami inwestycyjnymi oraz przedstawicielami nauki i biznesu. Relacje te Inkubator zamierza wykorzystywać przy projektach, które zostaną wytypowane do preinkubacji.