SwIT

Kontakt

Dane teleadresowe

Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. 
ul. Chałubińskiego 42 lok.12
25-619 Kielce
e-mail: biuro@switsa.pl
tel/fax: 41 341 72 97

Biuro w Warszawie:
ul. Grzybowska 4 lok. U9B
00-131 Warszawa
Telefon: +48 22 419 20 70

Świętokrzyski Inkubator Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, ul. Chałubińskiego 42 lok. 12, 25-619 Kielce, NIP: 718-208-50-39, REGON: 200222332, KRS: 0000385208. Kapitał zakładowy 300.000,00 zł, wniesiony w całości.