SwIT

Graphene Solutions blisko ponad 5 mln zł dotacji z NCBiR

31.05.2016
Graphene Solutions, spółka portfelowa wchodzącego w skład Grupy EBC Solicitors Świętokrzyskiego Inkubatora Technologii, jest na najlepszej drodze do pozyskania dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację dwóch projektów rozwojowych. Spółka zajmuje się opracowaniem, testowaniem i opatentowaniem technologii wytwarzania pierwszej na świecie innowacyjnej powłoki lakierowej z dodatkiem grafenu. Założona w 2014 r. firma rozmawia już z firmami motoryzacyjnymi oraz producentami jachtów ws. wykorzystana ich wynalazku.

Graphene Solutions aplikuje do NCBiR w konkursie 3/1.2/2015/POIR, w ramach Programu sektorowego INNOCHEM, finansowanego ze środków Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR 2014-2020. Projekty spółki, mające na celu odpowiednio zwiększenia parametrów hydrofobowych powierzchni lakierowych interkalowanych grafenem płatkowym oraz opracowanie i wdrożenie nowych wysokowytrzymałych i termoprzewodzących kompozytów włókien węglowych z modyfikowanym grafenem płatkowym dla polskiego super samochodu Arrinera Hussarya, uzyskały w wyniku oceny panelowej (II etap oceny merytorycznej) ocenę pozytywną i kwalifikację do dofinansowania. Łączna kwota dofinansowania to 5,05 mln zł.

- Pozytywna ocena projektów przez zespół ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju świadczy o potencjale prac prowadzonych przez Graphene Solutions sp. z o.o. z wykorzystaniem grafenu – komentuje Adam Osiński, prezes EBC Solicitors. Prezes inwestycyjnej grupy dodaje, że zgodnie z biznesowymi założeniami Graphene Solutions produkt końcowy znajdzie szerokie zastosowanie zwłaszcza w przemyśle samochodowym i stoczniowym (produkcja jachtów). – Prowadzone są rozmowy z przedstawicielami przemysłu utwierdzają nas w przekonaniu o perspektywach rozwoju Spółki.

Świętokrzyski Inkubator Technologii w 2014 r. zainwestował łącznie 0,88 mln zł w Graphene Solutions, obejmując udziały odpowiadające 49,97% kapitału zakładowego.