SwIT

CreoEnergy

Rok inwestycji 2015
Branża Energetyka
Kraj

Przedmiotem działalności CreoEnergy sp.z o.o.  jest innowacyjne rozwiązanie umożliwiające monitorowanie zużycia energii elektrycznej wraz z możliwością załączania urządzeń w mikro- oraz makro-skali (skala mikro dotyczy poszczególnych pomieszczeń gospodarstw domowych, skala makro dotyczy grup gospodarstw, bądź przedsiębiorstw optymalizujących energię elektryczną w danej lokalizacji)

SwIT posiada 33% udziałów w spółce.